Udruženje Intenzivista Srbije

LUNG-SAFE (Large observational study to UNderstand the Global impact of Severe Acute respiratory FailurE)

Studija LUNG-SAFE sa završenog srpsko-italijanskog seminara “Acute Respiratory Failure” dostupna je za preuzimanje. Više o samoj studiji možete da pročitate i na sajtu http://www.esicm.org/.