Udruženje intenzivista srbije

Kontaktirajte nas

Postanite Član

Pogodnosti koje ostvaruju članovi:

  1. Redukovana kotizacija za kongrese koje organizuje UIS
  2. Besplatan pristup programima kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji UIS
  3. Učešće u stručnim i naučnim aktivnostima UIS( radne grupe , radionice, sastanci)
  4. Redovno obaveštavanje o novostima vezanim za aktivnosti Udruženja i intenzivnu medicinu ( Newsletters )
  5. pristup sadržajima na WEBSITE-u UISa ( predavanja , prezentacije, radovi )
  6. Redukovana članarina sa ESICM kroz program Dual membership
  7. Mogućnost učestvivanja u organizaciji i razvoju UISa putem aktivnosti u radnim grupama i telima upravljanja Udruženjem

E-mail

dudaob@yahoo.com

Adresa

Pasterova 4, Beograd 

Telefon

+381 214805180

Telefon

+381 600756038