Udruženje Intenzivista Srbije

ESICM istraživačke grupe: Studija sepse abdomena

AbSeS je jedinstveno istraživanje sepse sa fokusom na sepsu abdominalnog porekla.

 

Cilj ove velike distribuirane studije je da obezbedi i poboljša uvid u ovo kompleksno oboljenje. Poseban fokus će biti dat mikrobskoj etiologiji i otpornosti na različite lekove, kao i faktore rizika smrtnosti uključujući aspekte antimikrobske terapije, otkazivanja organa i kontrole izvora bolesti.

 

Početak prikupljanja podataka je planiran za 1. januara 2016. godine.

 

Ko se može registrovati: Otvoreno za registraciju za sve centre širom sveta.

Za detalje o studiji, njenim ciljevima, protokolima, CRF i nacionalnim koordinatorima, posetite Internet prezentaciju.

 

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte nas putem e-mejla AbSeS@esicm.org
Ili kordinatora za Srbiju bjovanovic@outlook.com