Udruženje Intenzivista Srbije

O NAMA

Dobrodošli na sajt Udruženja Intenzivista Srbije. Udruženje intenzivista Srbije je stručno Udruženje koje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva i unapređenja u oblasti intenzivne medicine.

Poštovane kolege,

Intenzivna medicina je zabeležila veliki razvoj svuda u svetu poslednjih nekoliko decenija ali i u našoj zemlji. Dokaz tome je veliki broj edukacija kao i saradnja sa udruženjima iz celog sveta. Udruženje Intenzivista Srbije je jedino udruženje koje pristupa multidisciplinarno ovom problemu uključujući specijaliste iz anesteziologije, interne medicine, hirurgije, infektivnih bolesti, transfuziologije i ostalih koji su direktno ili indirektno uključeni u lečenje pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja. Udruženje podržava i promoviše unapređenje znanja kao i najviše standarde u lečenju kritično obolelih pacijenata.

Udruženje je osnovano 2005. godine i organizovalo prvi međunarodni kongres 2007. godine u Beogradu.

Treba takođe napomenuti da je zvanično odobrena i subspecijalizacija iz ove oblasti, a o detaljima se takođe možete informisati na ovom sajtu.

Prijatelji udruženja