Udruženje Intenzivista Srbije

RUKE – 5 momenata za pranje ruku

Prevedena je kartica-podsetnik koja opisuje 5 momenata za pranje ruku prilikom kontakta sa bolesnikom je prevedena na srpski jezik. Svetski dan sepse podržava globalnu kampanju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za 2014: „Sačuvajte živote. Operite ruke.“ 05. maj je određen za Dan čistih ruku. Higijena ruku je jedan od najboljih načina za sprečavanje širenjaantimikrobne rezistencije i povećanja bezbednosti bolesnika. Sprovođenjem pravilne higijene ruku moglo bi se prevenirati preko 10% slučajeva sepse i spasiti na hiljade života. Više o tome na http://www.who.int/entity/gpsc/5may/en/ Kartica-podsetnik koja opisuje 5 momenata za pranje ruku prilikom kontakta sa bolesnikom je prevedena na srpski jezik.