Udruženje Intenzivista Srbije

Kongres će biti održan u periodu od 18. do 21. Oktobra 2018. u Cape Town-u, Južna Afrika.

Kongres će obezbediti odličan akademski program za lekara opšte prakse, ali sa takvim standardom da će i posebne grupe poput reumatologa, kardiologa, pulmologa itd. imati koristi. Plakate će predstaviti istraživači u kliničkim i istraživačkim oblastima, a “Meet the Expert” sesije će podsticati interaktivne diskusije koristeći zanimljive studije slučaja kako bi ilustrovale kliničke izazove. Takođe ćemo nastojati da predstavimo najsavremenije simpozijume sa informacijama o najnovijim smernicama i dostignućima širom spektra interne medicine.

Više informacija o Kongresu možete naći klikom na www.wcim2018.com

Naslove tema možete videti ovde.