Udruženje Intenzivista Srbije

IV Kongres intenzivne medicine održava se u Novom Sadu od 29. do 31. marta 2019. godine u Master Centru.

 

Osnovni cilj Kongresa je razmena iskustva lekara iz regiona u okviru lečenja sepse, primene mehaničke ventilacije (invazivne i neinvazivne) u Jedinicama Intenzivnog lečenja (JIL), u okviru palijativne nege, anestezije i analgezije, intenzivne medicine u pedijatrijskoj populaciji, primene bodovnih sistema u JIL i van nje, prehospitalnih tretmana životno ugroženih bolesnika. U okviru Kongresa će biti i sesija UINARS-a posvećena radu i iskustvu medicinskih sestara u JIL.

 

Više informacija o kongresu možete pronaći na ovom linku.