Udruženje Intenzivista Srbije

Epic III će se održati 13. septembra 2017. godine, na Svetski dan sepse. Biće prikupljeni podaci o: demografiji, upravljanju infekcijama, stepenu disfunkcije organa i ishodu pacijenata.

 

Da bismo ovaj projekat učinili zaista vrednim, potrebno je uključiti što više jedinica u što je moguće više zemalja širom sveta – tako da Vas molimo da nam se pridruže u ovom uzbudljivom projektu! Prikupljanje podataka će biti ograničena na jednostavne varijable koje je lako prikupiti i rutinski zabeležiti. Podaci će biti snimljeni korišćenjem elektronskih formi za izveštaje (eCRF) (štampane verzije će jedino biti dostupne ukoliko je pristup mreži problematičan ili nemoguć).

 

Ova studija će obuhvatati posmatranja, a ne intervencije, a podaci o pacijentima će biti anonimni. Ipak, verovatno ćete želeti da obavestite etički odbor u skladu sa lokalnim propisima.

 

EPIC III je podržan od strane Svetske Federacije Udruženja Intenzivne nege.

 

Više informacija možete pronaći klikom ovde.