Udruženje Intenzivista Srbije

“Multirezistentnost bakterija i racionalna primena antibiotika”

Drugi Simpozijum Udruženja Intenzivista Srbije pod naslovom‚ “Multirezistentnost bakterija i racionalna primena antibiotika”‚ će se održati 8.decembra ( petak ) u Beogradu u Lekarskoj Komori Srbije, Kraljice Natalije 3, sala SLD-a. Slušaoci dobijaju 4 boda i sertifikat će biti izdat odmah.

 

Satnica Tema Metod
obuke*
Predavač
8:30-8:45 Uvodna reč Doc. Dr Dušanka Obradović
8:45-9:00 Ulazni test
9:00-9:30 Mahanizmi u nastanku rezistencije bakterija na antibiotike Predavanje Doc. Dr Ivana Ćirković
9:30-10:00 Intrahospitalne infekcije – uticaj na savremenu
antimikrobnu terapiju
Predavanje Prof. dr Ljiljanja Marković-Denić
10:00-10:30 Pravilno uzorkovanje krvi i biomaterijala za
mikrobiološku analizu
Predavanje Dr sci med Tatjana Kurucin
10:30-11:00 Detekcija žarišta infekcije Predavanje Doc. Dr Dušanka Obradović
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:45 Kafe pauza
11:45-12:15 Antimikrobna terapija-pravi test, pravi lek u pravoj dozi Predavanje Dr Anita Tikvicki
12:15-12:45 Specifičnosti FK/FD u kritičnoj bolesti Predavanje Dr Dragana Rajinac
12:45-13:15 Empirijska primena antibiotika u Jedinicama
intenzivnog lečenja
Predavanje Prof. Dr Vesna Bumbaširević
13:15-13:45 Diskusija
13:45-14:00 Pauza za ručak
14:00-14:30 Ciljano lečenje teških infekcija uzrokovano
multirezistentnim bakterijama
Predavanje Doc dr Goran Stevanović
14:30-15:00 Značaj biomarkera inflamacije u vođenju antibiotske
terapije kod dece
Predavanje Ass.dr med. sci Goran Rakić
15:00-15:30 Multirezistentna noćna mora u hirurčkoj jedinici
intenzivne nege
Predavanje Prof. Dr Radmilo Janković
15:30-16:00 Doze, način primene i dužina primene antibiotika
u Jedinicama intenzivnog lečenja
Predavanje Ass. dr med. sci Jelena Veličković
16:00-16:30 Kafe pauza
16:30-17:00 Antibiotska terapija u akutnom pankreatitisu Predavanje Doc. Dr Ivan Palibrk
17:00-17:30 Pneumonija udružena sa mehaničkom ventilacijom Predavanje Ass. dr med. Sci Bojan Jovanović
17:30-18:00 Infekcije udružene sa primenom intravaskularnih
katetera-prevencija
Predavanje Dr sci Vesna Mioljević
18:00-18:30 Izlazni test