Udruženje Intenzivista Srbije

X Evropski Dan Svesti o Antibioticima

Brisel, 15. novembar 2017. Pacijenti u evropskim jedinicama intenzivne nege (JIN) sve više pate od infekcija prouzrokovanih bakterijama otpornim na višestruku grupu lekova, što je povezano sa povećanim troškovima i lošim ishodom. Evropsko udruženje za intenzivnu negu (ESICM) i ESICM Odeljenje za infekcije podržavaju Evropski Dan Svesti o Antibioticima snažno veruju da bi antibiotici trebalo biti upotrebljeni savesno kod kritično obolelih pacijenata.

 

Danas, specijalisti intenzivne nege i infektivnih bolesti iz Evropskog udruženja za intenzivnu negu (ESICM), Evropskog udruženja za mikrobiologiju i infektivne bolesti (ESCMID) i Svetskog saveza protiv antimikrobne otpornosti (WAAAR), udruženi oko ANTARCTICA (ANTimicrobiAl Resistance CriTIcal CAre) – koalicije, pozivaju na povećanu svest i akciju zdravstvenih profesionalaca za intenzivnu negu i zarazne bolesti u cilju smanjenja razvoja antimikrobne rezistencije (AMR) kod kritično obolelih pacijenata, unapređenog tretmana AMR infekcija i koordinisanja naučnih istraživanja u ovoj visokorizičnoj populaciji pacijenata. Ceo ANTARCTICA izveštaj o AMR u JIN možete pronaći ovde.

 

Strategije za odgovarajuću antibiotsku terapiju koju profesionalci intenzivne nege mogu početi da koriste uključuju:

  1. – izbegavanje upotrebe antibiotika za upale bez infekcije
  2. – smanjenje, kad god je to moguće, trajanje terapije antibiotikom i zaustavljanje nepotrebne upotrebe antibiotika širokog spektra
  3. – davanje optimalne doze antibiotika onda kada su oni potrebni

 

Bliska saradnja specijalista iz različitih oblasti medicine i kombinovanje ovih i drugih intervencija u programima antibiotskog nadzora treba da bude prioritet u svakoj JIN.

 

Na kraju, pažljivo korišćenje antibiotika i zaustavljanje AMR-a predstavlja odgovornost koju dele svi zdravstveni radnici, od lekara do osoblja za održavanje, od medicinskih sestara do fizioterapeuta, od konsultanata do studenata medicine. Zajedno, možemo smanjiti AMR u našim JIN i nastaviti da efikasno tretiramo naše pacijente.

 

Pogledajte i podelite naš kratki video o AMR (YouTube) ovde.

 

Ovu vest možete pronaći na ESICM website-u ovde.