ČETVRTI KONGRES INTENZIVNE MEDICINE

29 - 31 MART 2019. GODINE | NOVI SAD - Master Centar

Kongres


U ime Predsedništva i Organizacionog komiteta Udruženja Intenzivista Srbije pozivamo Vas da prisustvujete „IV Kongresu intenzivne medicine”, koji će se održati u Novom Sadu od 29 do 31. marta 2019. godine u Master Centru. 


Osnovni cilj Kongresa je razmena iskustva lekara iz regiona u okviru lečenja sepse, primene mehaničke ventilacije (invazivne i neinvazivne) u Jedinicama Intenzivnog lečenja (JIL), u okviru palijativne nege, anestezije i analgezije, intenzivne medicine u pedijatrijskoj populaciji, primene bodovnih sistema u JIL i van nje, prehospitalnih tretmana životno ugroženih bolesnika. 


U okviru Kongresa će biti i sesija UINARS-a posvećena radu i iskustvu medicinskih sestara u JIL.


Sve dodatne informacije (kao i prijavu učešća, registraciju, rezervaciju smeštaja i sl.) možete dobiti na posebnoj Internet prezentaciji posvećenoj ovom kongresu na adresi: https://www.miross.rs/sr/dogadjaji/uis-2019.
Ovaj kongres je podržan od strane GSA

tekst