DAN SEPSE


Zahvaljujući angažovanju Prof.Tex Kissona (Predsednika Svetske federacije pedijatrijskih udruženja za intenzivnu terapiju), Dr Ron Danielsa (Predsedavajućeg UK Sepsis Trust) i Prof.Konrad Reinharta (Predsedavajućeg Global Sepsis Alliance), napravljene su kartice-podsetnici orijentisani ka određenim ciljnim grupama zdravstvenih profesionalaca. One se odnose na sepsu kod novorođenčadi, dece ispod 5 godina, porodilja i odraslih osoba i mogu se preuzeti na www.world-sepsis-day.org/pocketcards

Kartica koja se odnosi na sepsu kod odraslih prevedena je na srpski jezik. Kako je svaki sat bitan kada je u pitanju započinjanje terapije za sepsu, važno je da kartica bude razumljiva i jednostavna za rukovanje. U planu je njeno štampanje i distribucija po zdravstvenim ustanovama.PREUZMITE KARTICU "UOČI SEPSU"

tekst