Sažeci za drugi kongres


Prijava sažetaka za Drugi kongres intenzivne medicine može se izvršiti isključivo elektronskim putem, najkasnije do 10.maja 2013.tekst