Osmi prolećni međunarodni naučni simpozijum anestezije i intezivne terapije


Pozivamo Vas da uzmete učešće u najvažnijem i najvećem stručnom anesteziološkom sastanku koji će biti organizovan u ovoj godini:

Osmom prolećnom međunarodnom naučnom simpozijumu anestezije i intezivne terapije, koji se tradicionalno održava u Nišu, 21-23 Aprila, 2017. godine.


Tokom Osmog prolećnog međunarodnog naučnog simpozijuma anestezije i intezivne terapije u Nišu, pruža nam se svima još jedna prilika za izuzetan naučni i stručni napredak.


Više informacija možete dobiti klikom ovde.tekst