Postanite član Udruženja intenzivista Srbije


Obaveštavamo Vas da se od danas putem online formulara možete učlaniti u Udruženje intenzvista Srbije. Članarina na godišnjem nivou iznosi 1.000 dinara, a glavni akcenat biće u edukaciji i komunikaciji unutar zajednice. 


Pogodnosti koje će ostvarivati članovi:


1. Redukovana kotizacija za kongrese koje organizuje UIS

2. Besplatan pristup programima kontinuirane medicinske edukacije u 

organizaciji UIS

3. Učešće u stručnim i naučnim aktivnostima UIS (radne grupe, radionice,

sastanci)

4. Redovno obaveštavanje o novostima vezanim za aktivnosti Udruženja i 

intenzivnu medicinu (Newsletters)

5. Pristup sadržajima na WEBSITE-u UISa (predavanja, prezentacije, radovi)

6. Redukovana članarina za ESICM kroz program Dual membership

7. Mogućnost učestvovanja u organizaciji i razvoju UISa putem aktivnosti u 

radnim grupama i telima upravljanja Udruženjem.
tekst