Online prijava za seminar


Otvorena je online prijava za seminar "Acute Respiratory Failure", koji će se održati 10/11. aprila u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Skup je akreditovan!

Online prijava je zatvorena 10.04.2014. u 10:30.


tekst