Specijalni broj posvećen sepsi


UINARS (Udruženje medicinskih sestara i tehničara u intenzivnoj nezi, anesteziji i reanimaciji) je posvetio ceo broj svog stručnog časopisa obeležavanju Svetskog Dana sepse 2013. Pogledajte broj >>tekst